ANKETNI VPRAŠALNIK o izobraževalnih potrebah na področju pridobivanja računalniških znanj

Anketa je zaključena.