0%
100%

Jeziki štejejo - Vprašalnik za vzgojitelje, učitelje, ravnatelje, raziskovalce in starše

Pred vami je vprašalnik, ki je del nacionalnega projekta Jeziki štejejo. Glavni cilj projekta je ugotoviti, kateri dejavniki podpirajo in kateri zavirajo ustvarjanje podpornega učnega okolja za razvoj večjezičnosti (znanje več jezikov na različnih ravneh) v slovenskem šolskem prostoru. Vanj je vključena tudi vaša šola/vrtec/ustanova.

Prosimo vas, da iskreno odgovorite na vsa vprašanja, čeprav jih je nekoliko več, in nam tako pomagate pridobiti pomembne informacije za nadaljnje delo. Pridobljeni podatki bodo uporabljeni le za potrebe raziskave.

Vprašalnik je anonimen. Za sodelovanje, čas in za trud se vam že vnaprej iskreno zahvaljujemo.

Projekt Jeziki štejejo sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.