0%
100%

Jeziki štejejo - vprašalnik za učence, dijake in študente

 

Pred vami je vprašalnik, ki je del nacionalnega projekta Jeziki štejejo. Glavni cilj projekta je ugotoviti, kaj pospešuje in kaj zavira učenje jezikov in kultur. Prosimo, da iskreno odgovorite na vsa vprašanja, čeprav jih je nekoliko več, in nam tako pomagate pridobiti pomembne informacije, ki nam bodo v pomoč pri nadaljnjem delu. Pridobljeni podatki bodo uporabljeni le za potrebe raziskave.

Vprašalnik je anonimen. Za sodelovanje, čas in za trud se vam že vnaprej iskreno zahvaljujemo.

Projekt Jeziki štejejo sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.