Vprašalnik o zadovoljstvu zaposlenih v zasebnem sektorju - Stran 1

Spoštovani. Prosimo vas, da odgovorite na nekaj vprašanj, ki se nanašajo na vaše zadovoljstvo s pravicami, katerih podlaga se črpa iz zakonov in kolektivnih pogodb. Na zastavljena vprašanja odgovarjajte iskreno, saj nam bodo odgovori pomagali pri pogajanjih za zvišanje pravic, plač in drugih prejemkov v zvezi z delom. Sindikat obrti in podjetništva Slovenije

Ali ste zaposleni v zasebnem sektorju?

Najlepše se vam zahvaljujemo za sodelovanje v spletni anketi.

Ali ste zadovoljni s svojo bruto plačo?

Ali ste zadovoljni s številom dni letnega dopusta in višino regresa za letni dopust?

Ali ste zadovoljni z odnosi na delovnem mestu?

Ali bi podprli stavko za zvišanje plač, regresa za letni dopust, povračil stroškov v zvezi z delom (prehrana, prevoz) v zasebnem sektorju (obrt, podjetništvo/ malo gospodarstvo)?

Ali bi se stavke zaposlenih v zasebnem sektorju udeležili?

*

Spol:

*

V katero starostno skupino spadate?

V kateri regiji prebivate?

Statistične regije Slovenije

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>