0%
100%

Stališča do vrstno pestrih travnikov

 

Spoštovani!
 
Koristi, ki jih imamo od travnikov, so bistvene za prihodnji gospodarski in družbeni razvoj. Številni travniki so vrstno pestri (slika spodaj), saj so prebivališče mnogih rastlin, živali in ostalih organizmov.
 
Na travnikih je zelo pomemben način gospodarjenja za ohranjanje vrstne pestrosti in poglavitni namen naše raziskave je prepoznati dejavnike, ki vplivajo na gospodarjenje z njimi.
 


Vaše sodelovanje v raziskavi je ključno, saj lahko le na tak način pridobimo vpogled v načine gospodarjenja, stališča, namere in težave v zvezi z gospodarjenjem travnikov. Vprašalnik je namenjen za lastnike in nelastnike travnikov.

Vprašalnik je anonimen in je del doktorskega projekta, ki poteka na Univerzi v Mariboru. Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno[1] in bodo uporabljeni izključno za namene raziskave. Za izpolnjevanje boste potrebovali približno 10 minut.

V vprašalniku je uporabljena moška slovnična oblika, ki velja enakovredno za oba spola.

 

Za sodelovanje se vam iskreno zahvaljujemo.

Natalija Špur in ostali avtorji raziskave


[1] V skladu z Uredbo varovanja osebnih podatkov.