Nova poklicna, gradbena in prostorska zakonodaja (ZUreP-2, GZ, ZAID) - Ljubljana, 18. 9. 2018

Anketa je zakljuńćena.