Enquesta als directors de tesi


Benvolguts directors i codirectors de tesi,

En el marc del procés d’acreditació i millora contínua dels programes de doctorat de la Universitat de Girona (UdG), t’agrairem que responguis la següent enquesta anònima sobre la teva experiència com a (co)director/a de tesi en algun programa de doctorat de la UdG. No t’hauria de portar més de 7 minuts. No hi ha cap pregunta de resposta obligatòria; ens interessen les teves opinions més sinceres sobre el que tinguis l’amabilitat de donar-nos-les.

Moltíssimes gràcies per endavant.

No heu una vista prèvia de l'enquesta! Les respostes no se salvaran!

Device:

Jump to:

Enable saving data and comments

Preview - data is not collected.
WARNING: This site will not work properly without JavaScript. Please enable JavaScript in your browser or update your browser to newest version. More >>