Anketni vprašalnik za merjenje kakovosti življenja v izbranih krajevnih skupnostih občine Trebnje

Anketa je zaključena.