0%
100%

Informiranost in kompetence sindikalnih predstavnikov

Z namenom priprave analize na področju stanja informiranosti in kompetenc sindikalnih zaupnikov smo pripravili kratko anketo, ki vam bo vzela 5-10 minut časa.

Anketa zajema vprašanja na temo kompetenc in znanja s področja delovnopravne zakonodaje, komunikacije, javnega nastopanja in retorike

Rezultati ankete bodo osnova za pripravo vsebin usposabljanj in izobraževanj za izboljšanje usposobljenosti socialnih partnerjev, ki se jih boste lahko udeležili v okviru aktivnosti projekta Zrno napredka – Z znanjem do učinkovitega socialnega dialoga

Z izpolnjevanjem pričnete s klikom na gumb Naslednja stran. Prosimo, da na vprašanja odgovarjate brez pomoči. 

Projektni partnerji Svet gorenjskih sindikatov, KNSS - Neodvisnost in Pomurska gospodarska zbornica se vam že vnaprej zahvaljujemo za sodelovanje.

 

 

Projekt je financiran s strani Javnega razpisa za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev, ki ga izvaja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Republika Slovenija, v sodelovanju z Evropskim socialnim skladom, Evropska unija. Projekt delno financirata ministrstvo ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora pri razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11.2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi odgovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«. Anketa je anonimna, njeni rezultati pa bodo uporabni v raziskovalne namene.

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>