Raba slovenskega jezika pri transspolnih osebah

V Zavodu TransAkcija letos posebno pozornost namenjamo jeziku skozi perspektive transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb.

Jezik je eno izmed osrednjih orodij, s katerimi oblikujemo realnost, saj je prav jezik tisti, s katerim se (dis)identificiramo. Slovenščina je jezik, ki ima spolno binarno strukturo in je izrazito slovnično spolno zaznamovan. Niti preprostega dejstva, da smo npr. lačne_i ali utrujene_i, ne moremo povedati brez tega, da sebe ali osebo/e, o kateri/ih govorimo in pišemo, spolno zaznamujemo. Posledično je jezik za transspolne in cisspolno nenormativne osebe zelo občutljivo področje. Anketa, ki je pred vami, želi pridobiti informacije prav o tem – kako transspolne in cisspolno nenormativne osebe doživljate jezik v povezavi s svojo spolno identiteto.

Vprašalnik uporablja krovni pojem transspolnosti, ki je rabljen neizključujoče in tako naslavlja vse transspolne in cisspolno nenormativne osebe in tematike.

Prosimo, da si vzameš nekaj minut in s klikom na Naslednja stran pričneš z izpolnjevanjem vprašalnika.

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>