TESTIRANJE TELESNE PRIPRAVLJENOSTI ODRASLIH OSEB STARIH OD 18 DO 65 LET

Anketa je namenjena osebam, ki so stari od 18 do 65 let.