0%
100%

Jeziki v Sloveniji in slovenščina zunaj nje - Stran 1

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje v raziskavi o rabi, znanju in stališčih do jezikov v Republiki Sloveniji ter rabi, znanju in stališčih do slovenskega jezika zunaj nje. Vsaka neposredna izkušnja in mnenje sta za nas dragocena.

Raziskava je nastala v okviru Ciljnega raziskovalnega projekta Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov, katerega vodilni partner je ZRC SAZU, sodelujejo pa tudi Akademija za radio, gledališče, film in televizijo, Filozofska fakulteta in Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani, Filozofska in Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Inštitut za narodnostna vprašanja, Pedagoški inštitut, Alpineon, Amebis ter Zveza gluhih in naglušnih Slovenije, financirata jo Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Anketa je anonimna in bo odprta do 6. 8. 2017. V zahvalo za sodelovanje v raziskavi si boste lahko izbrali knjižno darilo.

Moške oblike so uporabljene v generičnem smislu kot oblike nezaznamovanega slovničnega spola.
Količina knjižnih nagrad je velika, vendar omejena. Knjige bodo na voljo do izčrpanja zalog.

Na voljo je omejeno število izvodov in zato bo tisti, ki bo prišel prej, imel na voljo več izbire. Če bo število navedenih naslovov prehitro pošlo, bomo naknadno dodali še kakšno zanimivo knjižno darilo, zaenkrat pa lahko izbirate med naslednjimi deli:

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika
Keber, Janez: Slovar slovenskih frazemov
Pleteršnik, Maks: Slovensko-nemški slovar
Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja
Geografski terminološki slovar
Gledališki terminološki slovar
Terminologija in sodobna terminografija

Snoj, Marko: Slovar Janeza Svetokriškega
Bezlaj, France: Etimološki slovar slovenskega jezika IV, V
Bezlaj, France: Zbrani jezikoslovni spisi
Toporišič, Jože: Besedjeslovne razprave
Toporišič, Jože: Oblikoslovne razprave
Bizjak, Aleksandra: Pridiga kot žanr
Dobrovoljc, Helena: Slovenska teorija jezikovne naravnosti
Jakop, Nataša: Pragmatična frazeologija
Novak, France: Samostalniška večpomenskost v jeziku slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja
Sajovic, Tomaž: Jezik med umetnostjo in znanostjo
Snoj, Jerica: Tipologija slovarske večpomenskosti slovenskih samostalnikov
Zuljan Kumar, Danila: Narečni diskurz

                   

Od 3. julija 2017 do 4. septembra 2017 boste lahko svoje knjižno darilo izbrali in ga prevzeli v knjižnici Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU na Novem trgu 4, in sicer vsak delovni dan med 12.00 in 14.00. Po 17. juliju 2017 bomo knjižne nagrade dostavili tudi na zbirna mesta v pokrajinskih središčih, in sicer v Celje, Brežice, Jesenice, Trbovlje, Koper, Postojno, Kranj, Maribor, Mursko Soboto, Novo Gorico, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec in Velenje ter v Trst in Celovec, kjer jih boste lahko prevzeli do 4. septembra 2017.

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>