0%
100%

Vprašalnik o vključevanju javnosti v pripravo Celostne prometne strategije


Priprava Celostnih prometnih strategij v 64 slovenskih občinah je bila edinstvena priložnost za vključevanje javnosti v eno od področij upravljanja lokalne skupnosti. Javne razprave, delavnice, ankete in intervjuji so omogočili dialog med izdelovalci strategije, občinsko upravo, različnimi organizacijami in javnostjo. Ta vključujoč proces je poleg tematskih razprav in izdelanih Celostnih prometnih strategij (CPS) prinesel tudi številne izkušnje na področju vključevanja javnosti. Z raziskavo želimo te izkušnje zbrati in jih analizirati, da bi lahko pridobljena spoznanja  uporabili pri oblikovanju novih, učinkovitejših pristopov vključevanja javnosti v Sloveniji - tako na področju prometa in mobilnosti kot tudi na ostalih področjih upravljanja lokalnih skupnosti.

Kako lahko k tej raziskavi prispevate vi?
Zaupajte nam vaša mnenja v odgovorih na vprašanja, ki so zastavljena v nadaljevanju. Pomembni so nam tako odgovori udeležencev enega ali več  javnih dogodkov v okviru CPS, kot tudi ostalih občank in občanov, ki se javnih dogodkov iz različnih razlogov niste udeležili. Šele mnenja in predlogi obeh skupin nam bodo omogočili sestaviti celovito sliko o možnostih nadgradnje vključujočih procesov.

Vprašalnik sestavlja 20 vprašanj, na katera lahko izberete pred-pripravljene odgovore ali pa zapišete svoje. Izpolnjevanje traja okoli 10 minut. Ostanete lahko anonimni, če želite, pa svoje ime zapišite v rubriko na koncu vprašalnika.

V primeru nejasnosti pri izpolnjevanju nam lahko pišete na naslov: cepp@telemach.net.

Vprašalnik izpolnite čim prej. Na spletu bo dosegljiv do 20. junija 2017.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje. O rezultatih in najpomembnejših izsledkih vas bomo obvestili zgodaj jeseni 2017.

Sodelujoči v raziskavi:
CEPP - Center za vodenje participativnih procesov in podjetje LOCUS d.o.o.
Ministrstvo RS za infrastrukturo
Občine, vključene v pripravo Celostnih prometnih strategij
 

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>