Priprava izhodišč za gospodarski razvoj občine Tolmin

Anketa je zaključena.