0%
100%

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA

V Mestni Občini Ljubljana (MOL) smo z namenom, da občanom in obiskovalcem Ljubljane ponudimo še bolj kakovostne, učinkovite in raznolike načine mobilnosti ter obenem ohranimo mesto zeleno, čisto, dostopno in prijazno vsem, pristopili k izdelavi Celostne prometne strategije (CPS). CPS je strateški dokument, ki predstavlja podlago za dolgoročno načrtovanje prometa. S poudarkom na ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti, usklajenih z gospodarskim in družbenim razvojem ter ohranjanjem visoke kakovosti okolja. Kot taka bo CPS predstavljala nadgraditev leta 2012 sprejete Prometne politike MOL (PP MOL).  

Pri oblikovanju CPS je izredno pomembno vključevanje in upoštevanje javnosti,  zato je vaše aktivno sodelovanje v anketi ključnega pomena. Z anketo želimo pridobiti podatke o vaših stališčih in željah glede urejanja vseh vrst prometa (hoja, kolesarjenje, javni, avtomobilski in mirujoč promet).  Hkrati vas vabimo, da se udeležite tudi spletnih javnih razprav, ki se nahajajo na https://cpsmol.projekti.si. Zavezujemo se, da bomo vaša mnenja po najboljših močeh upoštevali.   Vabljeni k aktivnemu sooblikovanju Celostne prometne strategije Mestne občine Ljubljana!

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>