Uporaba mobilnih telefonov med pogrebnimi slovesnostmi

Anketa je zakljuńćena.