Opis projektne ideje za SLR LAS Barje z zaledjem

Anketa je zakljuńćena.