Anketa za občane Zagorja ob Savi

Občina Zagorje ob Savi je pristopila k pripravi Celostne prometne strategije. Vabljeni k izpolnjevanju ankete, katere osrednji namen je prepoznavanje vaših potovalnih navad in ključnih prometnih problemov v občini. Celostna prometna strategija se bo osredotočala na ukrepe za izboljšanje pogojev potovanja za pešce, kolesarje, funkcionalno ovirane osebe, uporabnike javnega potniškega prometa ter šolske poti. Zadnja štiri vprašanja (20. – 23.) so DODATNA VPRAŠANJA ZA FUNKCIONALNO OVIRANE OSEBE (gibalno ovirani, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, starejše osebe, osebe z raznimi bolezenskimi stanji, osebe s posebnimi prevoznimi sredstvi ipd.).

Operacija Celostna prometna strategija je sofinancirana v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij (JR OCPS), ki se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, prednostne naloge 5 »Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost«, specifičnega cilja RSO 3.2 »Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo«.


Prosimo vas, da si vzamete čas in izpolnite anketo v nadaljevanju.