0%
100%

VPRAŠALNIK O PROMETU IN JAVNIH POVRŠINAH V OBČINI TRZIN

Spoštovani!
 

Prometni sistem omogoča mobilnost in dostopnost prebivalcem in obiskovalcem širšega območja do upravnih, izobraževalnih, prostočasnih dejavnosti in delovnih mest ter spodbuja gospodarski razvoj. Ker promet prepogosto povzroča tudi negativne vplive se zavedamo, da promet ne sme biti cilj sam po sebi, temveč mora postati sredstvo za doseganje širših ciljev. Zato je Občina Trzin pristopila k izdelavi Občinske celostne prometne strategije. Slednja je tudi predpogoj za pridobivanje finančnih sredstev s strani države in Evropske unije.
 
Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik, s pomočjo katerega bomo analizirali potovalne vzorce in probleme, ki bodo osnova za razumevanje in načrtovanje usmeritev za nadaljnji prometni razvoj občine Trzin. Z vprašalnikom želimo izvedeti, kakšne so vaše potovalne navade, kakšne so vaše želje po prometnih ureditvah v naseljih ter kakšen je vaš odnos do skupnih javnih površin v občini.
 
Odgovori so nujni za izdelavo obveznega dokumenta – Občinske celostne prometne strategije, zato vas prosim, da vprašalnik rešite, hkrati pa se lahko potegujete za nagrade v nagradnem žrebu.
 
Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem.
 
Župan Občine Trzin
Peter Ložar
 
1. NAGRADA – 1x kolo Pony Classic
2. NAGRADA – 5x set luči z USB polnilcem in nastavki za na krmilo

Obrazložitev:
 
V anketi lahko sodelujejo vsi občani Občine Trzin, ki so starejši od 12 let. V nagradni igri ne morejo sodelovati izdelovalci OCPS in uslužbenci Občine Trzin.

Vsi, ki boste oddali veljavno izpolnjen anketni vprašalnik ter v njem vpisali tudi svoje kontaktne podatke, se boste preko žrebanja potegovali za zanimive praktične nagrade. Če svojih kontaktnih podatkov ne želite posredovati, lahko anketo izpolnite anonimno.

Informacije o nagradni igri so dostopne na spletni strani občine, https://www.trzin.si/sl/, kjer bodo objavljeni datumi žrebanja.