Predlog vsebin Trajnostne urbane strategije Maribor 2030

Anketa je zakljuńćena.