0%
100%

VPRAŠALNIK O PROMETU IN JAVNIH POVRŠINAH V OBČINI BOHINJ

Spoštovani!

 

Občina Bohinj je pristopila k pripravi nove Občinske celostne prometne strategije (OCPS).

Za Občino Bohinj predstavlja OCPS strateški dokument, ki bo osnova za pridobivanje evropskih nepovratnih sredstev, ki bodo v okviru nadaljnjih razpisov namenjeni financiranju ukrepov na področju trajnostne mobilnosti. Cilj ukrepov na področju trajnostne mobilnosti je dvig kakovosti življenja s poudarkom na zmanjševanju uporabe osebnih vozil, spodbujanju uporabe javnega prevoza in nemotoriziranih načinov potovanja, znižanju stopnje emisij in hrupa v prometu ter prometnih zastojev in obremenitev.
 
Vabimo vas, da izpolnite 10-minutni vprašalnik, s pomočjo katerega bomo analizirali potovalne vzorce in probleme, ki bodo osnova za razumevanje in načrtovanje usmeritev za nadaljnji prometni razvoj občine Bohinj.

 
Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem.
 
Župan Občine Bohinj
Jože Sodja
 
Obrazložitev:
V anketi lahko sodelujejo vsi občani Občine Bohinj, ki so starejši od 12 let. 
Anketa je anonimna.