0%
100%

Potrebe građana Trešnjevke u kriznim situacijama

Poštovani,

ova anketa istražuje potrebe stanovnika Trešnjevke u kriznim situacijama.
Zbog gustoće naseljenosti to se područje smatra rizičnim  u slučaju velikih nesreća poput potresa, poplava, ekstremnih temperatura, industrijskih nesreća te pandemija i epidemija.

Cilj je prikupiti mišljenje građana kako bi se lokalna zajednica bolje pripremila za eventualne katastrofe.

Predviđeno trajanje ankete je 7 minuta. 

Anketa je anonimna, a prikupljeni podaci će se koristiti samo na statističkoj razini.
Vaše mišljenje je izrazito važno, stoga vas molimo da anketu nakon završetka šaljete dalje i preporučite je drugima.

Na kraju ankete postoji otvoreno pitanje gdje možete izraziti svoje mišljenje, kritike ili dodatne informacije koje bi mogle pomoći u boljoj pripremi za krizne situacije.

Anketa se provodi u sklopu EU projekta "Jačanje kapaciteta Centra Sunce za lokalnu zajednicu - Sunce među nama"
Više o projektu možete pročitati na: https://www.ti-si-sunce.hr/sunce-medu-nama/
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
 
Sadržaj ankete isključiva je odgovornost Centra Sunce.
Stajališta izražena u ovoj anketi isključiva su odgovornost Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Za više o EU i ESF fondovima: www.esf.hr www.strukturnifondovi.hr

WARNING: This site will not work properly without JavaScript. Please enable JavaScript in your browser or update your browser to newest version. More >>