Izračunavaje statistik preko programa R

31.07.2013

 

Statističine analize v orodju 1KA so sedaj vzpostavile klicanje programa R, vodilnega odprtokodnega statističnega programa v svetu.

 

Namesto lastnih procedur bo s tem v bodoče mogoče v 1KA izredno hitro izračuvanje poljubnih statističnih analiz.

 

Za začetek 1KA uporablja v R izračunavanje t-testa in multitabeliranje.

 

Uporabnik seveda ne zazna razlike med lastnimi izračuni in izračuni v R, vsekakor pa izračuni v R omogočajo bistveno hitrejše in bolj pravilne statistične analize, kot tudi možnost vključitve poljubnih analiz.

 

 

Komentarji