Avgust 2012 - serija novih izboljšav in nadgradenj

31.08.2012

 

V preteklih mesecih je bilo dodano veliko novih funkcionalnosti.

 

Večje spremembe in novosti so naslednje:

 

 • Narejen je napreden vmesnik za urejanje in prilagoditve teme (oblike).
 • Možnost izdelave poljubnih poročil po meri, kjer lahko v poročilo vključujemo poljubne elemente v poljubnem zaporedju in v poljubni obliki (graf, tabela,...).
 • Narejena je polna administrativna podpora vmesnika v angleščini (vmesnik, pomoč, knjižnica,...) in (delno) v srbščini. V pogledu samega vprašalnika so narejeni prevodi v  30 jezikov EU.
 • Spremembe podatkov oziroma izračuni (dodajanje enot, kodiranje, rekodiranje).
 • Pomembno so bili dopolnjene pomoči (Helpi).
 • Izdelani so seznami vabil, arhivi in izdelana je kompletna analitika email vabil.

 

Navedimo še pomembne novosti, ki pomenijo nekoliko manjši poseg:

 

 • Omogočen je trajen lasten barvni profil grafov.
 • V grafično obliko je mogoče prilagoditi tudi tabele in frekvence.
 • Še nadaljnje je dopolnjena osnovna stran 1KA in osnovna stran urejanja, dodana so pomembna obvestila.
 • Dodan je prikaz label spremenljivk v podatkih.
 • Dodana je opcija drsnika (slider) pri vprašanjih številčnega tipa (number).
 • Pri vprašanju kategorialnega tipa en - odgovor (radio button) in postavitvi rolete se pri večjem številu opcij (>10) doda opcijo za avtomatsko abecedno iskanje po zapisih v roleti.
 • Izdelana je vdelava (embed) ankete v popup prikaznem oknu.
 • Določeni meta podatki so preimenovani v identifikatorje z ustrezno varnostno in metodološko obravnavo.
 • Izdelan je sumarni pregled vseh variabel.
   

Komentarji