Vnos vprašalnikov

Vnos podatkov, ki smo jih pridobili s terenskim anketiranjem, je dolgotrajen proces. Aplikacija 1KA omogoča, da ta proces skrajšamo s tem, da izdelamo spletno anketo, ki je prilagojena za hiter vnos vprašalnikov.

Vnos vprašalnikov v aplikaciji 1KA ima več prednosti. Omogoča:

  • boljši nadzor nad vnašalci podatkov, saj jih prepozna kot vnašalce za vsako enoto posebej;
  • vnos podatkov je manj zamuden, saj se lahko vključi masoven vnos in tako se s tipko TAB premikamo po vprašalniku in vpisujemo samo vrednosti; na tak način se izognemo zamudnemu klikanju;
  • že sproti, med samim vnosom, pa lahko dostopamo do statističnih analiz podatkov in njihovega grafičnega prikaza v zavihku 'ANALIZE'.

Podatki so pripravljeni za izvoz v različnih oblikah, prav tako lahko izvozimo tudi poročila o statističnih analizah in grafične prikaze posameznih spremenljivk.

Povezave:

<< Nazaj na Napredni moduli​