+
Ustvari anketo

Zanka (2m 40s)

Videovodič prikazuje uporabo možnosti zanka v orodju 1KA.