Statistike - 2. del (multitabele, povprečja, razbitje) (3M 55S) [NOVO]

Videovodič prikazuje pregled statistik v orodju 1KA. V 2. delu si bomo ogledali multitabele, povprečja in razbitje.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.