Statistike - 1. del

Videovodič prikazuje pregled statistik v orodju 1KA. V 1. delu si bomo ogledali sumarnik, opisne statistike, frekvence in tabele.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.