+
Ustvari anketo

Pošiljanje email vabil (5m 33s)

Videovodič prikazuje uporabo sistema za pošiljanje email vabil v orodju 1KA. S sistemom lahko tudi generirate individualne kode, ki jih lahko respondentom pošljete preko emaila ali pa jih izvozite in pošljete preko navadne pošte.