fbpx Prikaz podatkov (nastavitve) | 1KA
+
Ustvari anketo

Prikaz podatkov (nastavitve)

V zavihku 'UREJANJE' - 'Nastavitve' - 'Prikaz podatkov' lahko spremenite privzete nastavitve prikaza podatkov v analizah in podatkovni bazi. Spremenite lahko naslednje nastavitve:

  • Privzeta izbira ustreznih enot: nastavite lahko, ali privzeto prikazuje ustrezne enote (enote s statusom 5 - delno izpolnjena anketa in 6 - končal anketo) ali samo končane enote (enote s statusom 6);
  • Prikaži datum respondenta: nastavite lahko, ali privzeto v podatkih prikaže datum izpolnjevanja ankete;
  • Prikaži številko vrstice respondenta: nastavite lahko, ali privzeto v podatkih prikaže številko vrstice respondenta (zaporedna številka respondenta).