+
Ustvari anketo

Nalaganje (angl. upload) datoteke

V svojo anketo lahko v zavihku 'UREJANJE' - 'Vprašalnik' vstavite tudi tip vprašanja 'Upload datoteke', kjer respondent lahko naloži svojo datoteko v anketo. Najprej v levem stolpcu iz nabora vseh tipov vprašanj pod 'Standardni vnosi' izberete 'Upload datoteke'. Vnesite besedilo vprašanja ter po želji prilagodite nastavitve.
Dodatne omejitve za respondente pri nalaganju datoteke:

  • največja velikost posamezne datoteke, ki je naloži respondent je 16 MB;
  • dovoljene vrste datotek so: "jpeg", "jpg", "png", "gif", "pdf", "doc", "docx", "xls", "xlsx";
  • v posameznem vprašanju so dovoljena največ 4 vnosna polja, torej največ 4 datoteke, ki jih lahko respondent naloži pri enem vprašanju.
Povezave: