fbpx Indeks kakovosti (sledenje opozorilom) | 1KA
+
Ustvari anketo

Indeks kakovosti (sledenje opozorilom)

V zavihku 'STATUS' – 'Sledenje opozoril' lahko spremljamo, kje v vprašalniku so respondenti sprožali opozorila. Na voljo so štiri vrste opozoril: opozorila obveznih vprašanj, opozorila pri vnosu števil, opozorila vsote in opozorila pri validacijah. S pomočjo sledenja opozorilom lahko izračunamo t. i. indeks kakovosti, ki nam pove, kako kvaliteten je naš vprašalnik, posledično pa ga lahko z njegovo pomočjo tudi izboljšamo. Kakovostni indeks (Haraldsen v Callegaro, 2015) izračunamo po spodnji formuli:
 

Če želimo uporabljati funkcijo sledenje opozorilom, moramo najprej vklopiti zbiranje naprednih parapodatkov. To storimo v zavihku 'UREJANJE' – 'Nastavitve', kjer pri opciji napredni parapodatki izberemo 'Da'.

Na voljo imamo dve možnosti – prikaz po respondentih in prikaz po spremenljivkah.

Prikaz po respondentih

V tem pogledu so prikazana sprožena opozorila po respondentih. V vrstici se beleži podatek, kolikokrat je respondent sprožil določeno vrsto opozorila (na sliki 1 lahko vidimo, da je respondent 3 sprožil naslednja opozorila: 2 trdi opozorili pri vsoti, 1 trdo in 1 mehko pri številu, 5 trdih in 1 mehko pri obveznih vprašanjih in 1 trdo pri validaciji). Na koncu tabele je zapisano, koliko je vseh možnih opozoril, ki bi jih respondent lahko sprožil, ter število različnih sproženih opozoril (koliko različnih vrst opozoril je možnih). Število vseh možnih opozoril, ki bi jih respondent lahko sprožil, je v našem primeru 8, respondent pa je sprožil 6 vrst opozoril.

V zadnji vrstici (obarvani modro) pa je zapisano, koliko je možnih opozoril glede na vrsto opozorila (na sliki 1 lahko vidimo, da je pri opozorilih vsote možno 1 trdo opozorilo, pri opozorilu števila 1 trdo in 1 mehko, pri opozorilih obveznih vprašanj 3 trda in 1 mehko ter pri validacijah 1 trdo opozorilo). Oba respondenta sta skupaj sprožila 9 različnih opozoril (6 + 3), število vseh vrst opozoril pa je 6 (upošteva se število različnih vrst opozoril – tako se tudi pri trdih opozorilih obveznih vprašanj upošteva samo enkrat).

Prikaz po spremenljivkah

Na voljo je tudi prikaz po spremenljivkah – tu lahko vidimo, koliko in katera opozorila ima posamezno vprašanje v anketi. V vrstici lahko vidimo, kolikokrat je bilo katero opozorilo sproženo, na koncu vrstice pa piše, koliko je možnih opozoril po spremenljivki. Tako lahko na sliki 2 vidimo, da ima Q1 eno možno opozorilo (trdo opozorilo obveznega vprašanja), Q2 ima prav tako eno opozorilo (mehko opozorilo obveznega vprašanja), Q3 ima dve opozorili (opozorilo števila in opozorilo obveznega vprašanja), Q4 ima mehko opozorilo števila, Q5 ima trdo opozorilo validacije, Q6 pa ima dve opozorili (trdo opozorilo pri vsoti in trdo opozorilo obveznega vprašanja).

V zadnji vrstici (obarvani z modro) lahko vidimo, koliko je različnih opozoril glede na vrsto opozorila – v našem primeru imamo trdo opozorilo vsote, trdo in mehko opozorilo pri številu, trdo in mehko opozorilo obveznega vprašanja in trdo opozorilo validacije – skupaj 6 različnih vrst opozoril.

Funkcionalnost je na voljo za administratorje.

Povezave: