getSurveyList

getSurveyList – vrne seznam anket do katerih ima uporabnik dostop
request_method: GET
 
GET parametri:

  • action=getSurveyList

  • limit = 0; //opcijsko – vrni zadnje toliko anket, razvrščenih po zadnji vnosi naprej. 0 pomeni vrni vse

 
Primer odgovora:

{"count":8, //koliko vprašalnikov je vrnilo
"surveys":[
{"id":"4936",/id vprašalnika
"folder":"1",
"del":"1",
"naslov":"Nov vprašalnik 10", //naslov vprašalnika
"active":"1", //1 – vprašalnik je aktiven, 0 – vprašalnik ni aktiven
"mobile_created":"0",
"block_ip":"0", //blokiran ponovni IP – 0 izklučeno, drugače v minutah (1440 pomeni 24 ur)
"edit_uid":"946",
"e_name":"uporabnik",//kdo je editiral vprašalnik
"e_surname":"",
"e_email":"uporabnik@gmail.com",
"insert_uid":"946",
"i_name":"uporabnik", //kdo je kreiral vprašalnik
"i_surname":"",
"i_email":"uporabnik@gmail.com",
"e_time":"05.09.16 12:45",//zadnji edit
"i_time":"05.09.16 12:45",//kdaj kreiran
"v_time_first":"05.09.16 12:45",//prvi vnos
"v_time_last":"05.09.16 12:46",//zadnji vnos
"answers":"3",//koliko enot
"variables":"3",//koliko vprašanj
"trajanjeod":"05.09.16",//trajanje vprašalnika
"trajanjedo":"05.12.16",
"survey_type":"2"},…//tip vprašalnika – 2=anketa, 0=glasovanje, 1=forma
}