Iščemo sodelavce in sodelovanje

Zaradi povečanega števila uporabnikov (preko 20 tisoč registriranih uporabnikov) in obsega izvedenih anket (preko milijon izponjenih anket letno) iščemo sodelovanje v dve smeri:

1) sodelavce, predvsem študente, lahko tudi druge zunanje sodelavce, ki bi za začetek sodelovali pogodbeno. Stimulativno nagrajevanje. Možnost obsežnejšega in trajnejšega sodelovanja. Potrebno je vsaj 50 ur mesečno. Področja so naslednja:

  • Programiranje (PhP): Pomoč pri programiranju aplikacije 1KA. Programira se v jeziku PHP, pa tudi Java, zato so zaželene izkušnje s tem jezikom, ali pa se zahteva dovolj pred-znanja in motivacije za priučitev.
  • Pomoč pri razvoju in testiranju: Zaželene so izkušnje, predvsem pa nadarjenost in zanimanje za sistematičnost tovrstnega delo.
  • Pomoč pri promociji: urejanje vsebin in socialnih omrežjih ter spletna promocija. Zaželene so izkušnje, predvsem pa zanimanje za promoviranja storitve spletnega anketiranja. Posebej je dobrodošla kreativnost in domiselnost za splet, socialna omrežja, bloge, spletne skupnosti ipd.

2) Podjetja in organizacije, ki bi lahko v skladu z vizijo organizacijskega razvoja 1KA razvila in tržila podporo uporabnikom (svetovanje, pomoč, inštalacija, hosting, razvoj specifičnih funkcionalnosti in aplikacij ipd.).

Za več informacij in prijavo kontaktirajte cdi@fdv.uni-lj.si.