Pogoji

 

Pogoje oz. vejitve (IF) v vprašalniku uporabimo takrat, ko želimo, da le določene osebe odgovarjajo na določena vprašanja.

 

Osnovni pogoji

Osnovne pogoje lahko nastavimo za eno ali več vprašanj, kjer pogoj določa odgovor na eno od predhodnih vprašanj ali kombinacijo več odgovorov. Prav tako pa lahko pogoje nastavimo tako, da jih določa naključna delitev v skupine ali kalkulacija.

 

Nadaljevalni pogoji

Nadaljevalni pogoji pri vprašanjih s kategorijami avtomatično kreirajo pogoj na naslednje vprašanje.

 

Notranji pogoji

Notranji pogoji omogočajo prikaz le določenih kategorij pri posameznem vprašanju in niso vezani na prikaz celotnega vprašanja.


Uporaba in nastavitve pogojev so bolj podrobno opisane v priročniku Uporaba pogojev, uporaba pogojev pa je predstavljena tudi na naslednjih primerih anket:

O uporabi pogojev smo pripravili tudi video vodič Osnovna uporaba pogojev - IF (3m 46s).

 

<< Nazaj na ANKETE