Zasebni sektor za trajnostni razvoj

Prijavni obrazec - Trajnostni razvoj lokalno in globalno: kako lahko zasebni sektor k temu prispeva? - 20.1.2022

Tukaj zbrani podatki se bodo uporabljali izključno za evidenco prijav na dogodek. Podatki se bodo hranili samo za obdobje do zaključka dogodka oz. projekta.  

WARNING: This site will not work properly without JavaScript. Please enable JavaScript in your browser or update your browser to newest version. More >>