COVID i studije: sa kojim izazovima su se studenti suočavali tokom studija?

Anketa je zaključena.