Gestió d'espècies exòtiques invasores: pràctiques i percepcions

 

Sabies que...?

Les invasions biològiques són una de les principals causes de pèrdua de biodiversitat i exerceixen impactes negatius en l’economia, la salut humana i els serveis ecosistèmics.
 

El nombre i la propagació d’espècies exòtiques invasores (EEI) està augmentant a tot Europa, malgrat els esforços per prevenir noves introduccions i per controlar les poblacions establertes.

Language


WARNING: This site will not work properly without JavaScript. Please enable JavaScript in your browser or update your browser to newest version. More >>