Zdravstveno ponašanje studenata FZSRI

Poštovani, pozivamo Vas da sudjelujete u istraživanju Zdravstveno ponašanje studenata zdravstvenih studija. Istraživanje provodi Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište u Rijeci sa svim svojim studentima. Svrha je istraživanja bolje razumijevanje zdravstvenih ponašanja i zdravstvenog statusa studenata koje će Fakultetu omogućiti planiranje potrebne podrške ovoj populaciji.
Voditelj istraživanja je prof. dr. sc. Amir Muzur, dr. med. 
Od Vas kao ispitanika traži se popunjavanje ovog seta upitnika koji se sastoji od 6 komponenti: upitnik demografskih podataka, upitnik navika spavanja (Pittsburgh sleep quality indeks - PSQI), Međunarodni upitnik o tjelesnoj aktivnosti, upitnik kvalitete života (Brunnsvken brief Qualiy of life scale- BBQ), upitnik općih psihopatoloških teškoća (CORE-OM) te pitanje otvorenog tipa u kojem možete navesti još neki podatak koji smatrate bitnim, a o njemu nisu postavljena pitanja u upitniku. Vrijeme popunjavanja se procjenjuje na 15 do 20 minuta. Upitniku možete pristupiti više puta i u sljedećem pokušaju nastaviti od mjesta gdje ste stali u prethodnom pokušaju.  Sudjelovanje u istraživanju je anonimno i od Vas se ne traže podaci koji bi se mogli povezati s Vašim identitetom. Podaci će biti prikupljeni u skladu s etičkim i bioetičkim principima. Podaci će se obrađivati elektronički, a istraživači će se pridržavati interne procedure za zaštitu podataka. Rezultati ovog znanstvenog istraživanja mogu biti od praktične i/ili znanstvene koristi i mogu biti objavljeni u znanstvenim i/ili stručnim publikacijama. Etičko povjerenstvo za biomedicinska istraživanja Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci je nakon uvida u svu potrebnu dokumentaciju odobrilo istraživanje.  Kako je svrha istraživanja bolje razumijevanje zdravstvenog statusa studenata, planirana korist od istraživanja je primjena rezultata u organizaciji aktivnosti kojima Fakultet može dati podršku studentima u domenama u kojima se za to ukaže potreba. Za ispitanike nisu predviđeni rizici zbog sudjelovanja.
Podaci dobiveni istraživanjem bit će dostupni isključivo istraživačkom timu. 

Za više informacija o istraživanju, obratite se istraživačima putem kontakata:
amir.muzur@fzsri.uniri.hr, +38551688247
mspevan@fzsri.uniri.hr, +38551554928
helena.strucelj@fzsri.uniri.hr, +38551688261 

Klikom na gumb dajete informirani pristanak na dobrovoljno sudjelovanje u istraživanju nakon što ste ovim putem o njemu informirani i nakon što ste imali priliku postaviti dodatna pitanja istraživačima. Unatoč tome slobodni ste u bilo kojem trenutku odustati i povući se iz istraživanja. 

Unaprijed zahvaljujemo na sudjelovanju,
Istraživački tim u sastavu:
prof. dr. sc. Amir Muzur, dr. med.
Marija Spevan, mag.med.techn.
Helena Štrucelj, dipl. psiholog – prof.


WARNING: This site will not work properly without JavaScript. Please enable JavaScript in your browser or update your browser to newest version. More >>