0%
100%

Mеждународен въпросник за физическата дейност

Предмет на въпросника са видовете физически активности, които хората правят като част от ежедневието си. Въпросите се отнасят до часовете/минутите, през които сте били физически активни последните 7 дни. Моля, отговорете на всеки въпрос, дори ако не смятате себе си за физически активен човек. Моля, помислете за дейностите, които извършвате на работното си място, активностите като част от работа в къщата/двора/градината, придвижването от място до място и свободното си време за отдих, упражнения или спорт.

Моля, отделете няколко минути и кликнете върху Следваща страница, за да започнете да попълвате анкетата.

WARNING: This site will not work properly without JavaScript. Please enable JavaScript in your browser or update your browser to newest version. More >>