0%
100%

COVID-19 PANDEMİSİNİN YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAMINA ETKİLERİ

Sevgili Öğrenci,

Slovenya'dan Ljubljana Üniversitesi (uluslararası akademik ortaklarla birlikte) COVID-19 pandemisinin yükseköğretim öğrencilerinin yaşamına etkilerini araştırıyor.

Dolduracağınız ölçme araçları Avrupa Öğrenci Birliği Anketine (2020) dayalı olarak hazırlanmıştır ve yükseköğretim öğrencilerinin COVID-19 pandemisi boyunca eğitim-öğretim, sosyal etkileşim, duygusal başa çıkma gibi yaşamlarının birçok yönünde meydana gelen değişimleri araştırmayı hedeflemektedir.

Yaşamınızın bu yönlerini anlamamıza yardımcı olmak için lütfen bu ölçme aracını doldurunuz. Araştırmaya katılım tamamen gönüllük esasına dayanmaktadır. Bu çalışma, ekonomik, sosyal, kültürel, politik ve kurumsal ortamlarda meydana gelen kriz durumlarında yükseköğretim kurumlarında öğrencilerin nasıl desteklenebileceğine ilişkin politika yapıcılara ve yükseköğretim kurumlarına yönelik öneriler geliştirmemizi sağlaycaktır.

Anket yedi bölümden oluşmaktadır ve ortalama 15 dakikada tamamlanmaktadır. Cevapların tamamı isimsiz olarak kayıt altına alınacaktır. Toplanan veriler sadece araştırmanın amaçları doğrultusunda kullanılacaktır.

Çalışma ile ilgili ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız Ljubljana Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Dr. Aleksander Aristovnik ile iletişime geçebilirsiniz: aleksander.aristovnik@fu.uni-lj.si. Bu çalışmanın Türkiye'de yürütülmesinden sorumlu araştırmacı Doç. Dr. Özkan ÇIKRIKÇI'dır. Bilgi almak amacıyla ozkancikrikci@odu.edu.tr elektronik posta adresini kullanabilirsiniz. Bir sonraki sayfayı tıklayarak en az 18 yaşında olduğumu; çalışmaya gönüllü olarak katıldığımı; Şu anda bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olduğumu onaylıyorum.

Araştırmaya katılım için son tarih: 15 Haziran Bu çalışmaya katıldığınız için şimdiden teşekkür ederiz  

You are currently in survey preview mode! Answers will not be saved!

Device:

Jump to:

Enable saving data and comments

Preview - data is not collected.
WARNING: This site will not work properly without JavaScript. Please enable JavaScript in your browser or update your browser to newest version. More >>