0%
100%

DOTAZNÍK PRE ČITATEĽOV E-KNÍH

Vážený používateľ,  

Centrum vedecko-technických informácií SR je partnerom projektu EODOPEN – eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens (Konzorcium e-knihy na objednávku otvára publikácie pre európskeho internetového občana).  

Na získanie širšieho prehľadu Vašich používateľských skúseností s  čítaním e-kníh sme pripravili prieskum zameraný na  zistenie  pozitívnych a negatívnych skúseností so zariadeniami na čítanie elektronických kníh a ich formátmi.  Pod pojmom e-knihy rozumieme taký typ elektronických kníh, ktoré možno stiahnuť zo servera v rôznych formátoch: E-Pub, PDF, TXT, HTML atď.

Prosíme Vás o spoluprácu na tomto prieskume, ktorý je anonymný a získané údaje sa využijú výhradne na výskumné účely projektu EODOPEN. 

Ďakujeme Vám za pomoc!

WARNING: This site will not work properly without JavaScript. Please enable JavaScript in your browser or update your browser to newest version. More >>