0%
100%

Küsimustik e-raamatute lugejatele

 

Head raamatukogu/arhiivi kasutajad!  

Tartu Ülikooli raamatukogu on üks EODOPEN projekti partnereid (eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens).

Käesolev küsimustik on koostatud e-raamatute kasutajate lugemiskogemuste välja selgitamiseks ja paremaks mõistmiseks ning e-raamatute lugemist võimaldavate tehniliste vahendite ja formaatide positiivsetest ja negatiivsetest külgedest info saamiseks. Termin e-raamatud (elektroonilised raamatud, e-raamatud, jne.) viitab seda tüüpi elektroonilistele raamatutele, mida on võimalik erinevates failiformaatides (E-Pub, PDF, TXT, HTML, jne.) serveritest alla laadida. Need on mõeldud lugemiseks liikvel olles ja kasutades erinevaid mobiilseadmeid.  

Palume teil küsimustikule vastata, see on täielikult anonüümne. Andmeid ja saadud tulemusi kasutatakse rangelt ainult selle projekti uurimistöös.  

Suur tänu!
Lugupidamisega

WARNING: This site will not work properly without JavaScript. Please enable JavaScript in your browser or update your browser to newest version. More >>