Percepcija koronavirusa u Srbiji

Poštovani,

Ovo istraživanje se bavi time kako ljudi doživljavaju širenje infekcije koronavirusom i ulogom koju mediji imaju u tome, i u skladu sa time upitnik obuhvata pitanja o praćenju medija i informacijama koje imate o koronavirusu. Ukoliko ste punoletni, molimo vas da nam svojim učešćem pomognete da prikupimo informacije o ovoj temi.

Popunjavanje ovog upitnika oduzeće vam najviše 10 minuta.

Popunjavanje upitnika je potpuno dobrovoljno, ne predstavlja rizik i možete da ga prekinete u bilo kom momentu.

Garantujemo potpunu anonimnost jer ne prikupljamo lične podatke (ime, prezime, adresu, broj telefona  i slično), što znači da niko neće moći da poveže vaše odgovore sa vama lično.

Svi podaci koje prikupimo biće obrađeni u zbirnom obliku, a nalazi će biti predstavljeni stručnoj i naučno-istraživačkoj javnosti (na primer u formi naučnog članka).

Klikom na dugme START potvrđujete da ste pročitali gorenavedene informacije, da se sa njima slažete i da želite da učestvujete u istraživanju.

WARNING: This site will not work properly without JavaScript. Please enable JavaScript in your browser or update your browser to newest version. More >>