Posjedujete li osobine uspješnog poduzetnika?

UPUTE

 • Imate poduzetničku ideju? 
 • Želite je pretvoriti u poduzetničku priliku? 
 • Namjeravate pokrenuti vlastiti posao? 
 • Ocjenjujete da ste spremni za svoj prvi samostalni pothvat? 
 • Možda ste već krenuli, ali bi željeli biti još uspješniji u tome? 
 • Da li ste razmišljali o osobinama uspješnog poduzetnika? 
 • Kakve su Vaše osobine u tom pogledu?

Ovaj upitnik je pripremljen za studente završne godine studija elektrotehnike da im pomogne u odgovoru na pitanje: Posjeduju li osobine uspješnog poduzetnika?

Upitnik sadrži 28 pitanja. Pitanja su odabrana naj način da omoguće provjeru onih osobina koje se najčešće javljaju kod uspješnih poduzetnika. Što ih više posjedujete, veće su šanse za uspjeh.

Uz svako pitanje ponuđeni su varijantni odgovori. Potrebno je odabrati samo jedan odgovor. On bi trebao, prema sudu osobe koja popunjava biti najbliži istini. 

Pitanja se boduju. O postignutom bodovnom rezultatu ovisi i tumačenje poduzetničkih osobina. Tumačenja su navedena na kraju upitnika.

NAPOMENA!
 1. Nema jednoznačno utvrđenog skupa osobina, koje bi morali posjedovati da bi poslovno preživjeli i razvijali se. 
 2. Stoga Vaš bodovni rezultat «dobar» ili «loš», uzmite s odgovarajućom rezervom. 
  • On Vam je samo pokazatelj: Prihvatite ga kao prvu i pomoćnu samoprovjeru svojih poduzetničkih osobina. 
  • Ne uzimajte ga kao potpuno objektivan sud. Ali, ne potcjenjujte dobiveni rezultat. Razmislite. 
 3. Odluka je ionako u Vašim rukama, zar ne?

WARNING: This site will not work properly without JavaScript. Please enable JavaScript in your browser or update your browser to newest version. More >>