Vrátim sa na Slovensko?

Európska migračná agentúra (EMA) realizuje dotazníkový prieskum medzi občanmi Slovenska žijúcimi v zahraničí s cieľom zmapovať dôvody ich odchodu zo Slovenska a preskúmať prípadné motivačné faktory, ktoré by mohli ovplyvniť ich rozhodnutie vrátiť sa a pracovať na Slovensku. Prieskum sa realizuje v spolupráci s IT Asociáciou Slovenska (ITAS) a s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.


Prieskum je anonymný a jeho vyplnenie trvá približne 8 minút.

WARNING: This site will not work properly without JavaScript. Please enable JavaScript in your browser or update your browser to newest version. More >>