EATG dotazník o návštevách v zariadeniach na liečbu HIV - súčasť EmERGE štúdie


 
EATG dotazník týkajúci sa návštev v zdravotníckych zariadeniach špecializovaných na liečbu HIV - súčasť EmERGE štúdie
Osoby žijúce s HIV

EATG dotazník je súčasťou EmERGE štúdie (https://www.emergeproject.eu/) – projektu financovaného EÚ, ktorý zameraný na mHealth (mobilné zdravotníctvo).

S pomocou tohoto dotazníka chceme zistiť ako často a aké sú dôvody pre ktoré osoby s HIV žijúce v EÚ navštevujú zdravotnícke zariadenia špecializované na liečbu HIV. Výsledky nám pomôžu zmapovať rôznorodosť služieb zdravotníckej starostlivosti v Európe.

Tento dotazník môžete vyplňiť v prípade ak:
  • Ste osoba s HIV a ste na stabilnej lantiretrovírusovej liečbe (nedetekovateľná vírusová nálož počas najmenej 6 mesiacov
  • Žijete a liečite sa v krajine Európskej Únie (vrátane Veľkej Británie).

Vyplnenie dotazníka zaberie približne 5 minút. Dotazník je anonymný a získané informácie budú dôverné. Výsledky budú zverejnené takym spôsobom aby nebolo možné identifikovať jednotlivých respondentov.
Vyplnením tohoto dotazníka, dávate EATG súhlas na spracovanie osobných údajov podľa EATG podmienkach ochrany súkromia zverejnených na http://www.eatg.org/wp-content/uploads/2016/05/EATG-privacy-policy_june-2018.pdf

V rámci tohoto dotazníka, pojem zdravotnícke zariadenie špecializované na liečbu HIV  zahŕňa také zdravotnícke zariadenie kde dostanete lekársky predpis (recept) na lieky na liečbu HIV.

WARNING: This site will not work properly without JavaScript. Please enable JavaScript in your browser or update your browser to newest version. More >>