EATG dotazník o návštevách v zariadeniach na liečbu HIV - súčasť EmERGE štúdie Zdravotníc


EATG dotazník týkajúci sa návštev v zdravotníckych zariadeniach špecializovaných na liečbu HIV - súčasť EmERGE štúdie

Zdravotnícky personál
 
EATG dotazník je súčasťou EmERGE štúdie (http://www.emergeproject/eu) – projektu financovaného EÚ, ktorý zameraný na mHealth (mobilné zdravotníctvo).
 
S pomocou tohoto dotazníka chceme zistiť ako často a aké sú dôvody pre ktoré osoby s HIV žijúce v EÚ navštevujú zdravotnícke zariadenia špecializované na liečbu HIV. Výsledky nám pomôžu zmapovať rôznorodosť služieb zdravotníckej starostlivosti v Európe.  
 
Tento dotazník môžete vyplňiť v prípade ak:
  • pracujete ako zdravotnícky personál a liečite osoby s HIV infekciou, ktoré sú na stabilnej antiretrovírusovej terapii (pacienti s nedetekovateľnou vírusovou náložou počas najmenej 6 mesiacov).
  • pracujete v jednej z krajín Európskej Únie (vrátane Velkej Británie)
 
Vyplnenie dotazníka zaberie približne 5 minút. Dotazník je anonymný a získané informácie budú dôverné. Výsledky budú zverejnené takym spôsobom aby nebolo možné identifikovať jednotlivých respondentov.
Vyplnením tohoto dotazníka, dávate EATG súhlas na spracovanie osobných údajov podľa EATG podmienkach ochrany súkromia zverejnených na http://www.eatg.org/wp-content/uploads/2016/05/EATG-privacy-policy_june-2018.pdf
 

WARNING: This site will not work properly without JavaScript. Please enable JavaScript in your browser or update your browser to newest version. More >>