Έρευνα της EATG: Προσωπικό των HIV Κλινικών

  Έρευνα της Ευρωπαϊκής Ομάδας για την Θεραπεία του AIDS (EATG) αναφορικά με τις Eπισκέψεις στην Kλινική (Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων) [μέρος της μελέτης EmERGE]
 
Προσωπικό των Κλινικών / Μονάδων Ειδικών Λοιμώξεων


Η Ευρωπαϊκή Ομάδα για την Θεραπεία του AIDS (EATG) διεξάγει αυτή την έρευνα η οποία αποτελεί μέρος της μελέτης EmERGE (https://www.emergeproject.eu/) – ένα έργο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ αναφορικά με την ‘κινητή Υγεία’ (λύσεις για την υγεία που βασίζονται ή ενισχύονται από τη χρήση κινητών συσκευών)
 
Θέλουμε να μάθουμε πόσο συχνά και για ποιο λόγο επισκέπτονται τις HIV κλινικές / μονάδες τους οι άνθρωποι που ζουν με HIV στην ΕΕ. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα μας βοηθήσουν να χαρτογραφήσουμε τις ποικίλες υπηρεσίες φροντίδας υγείας στην Ευρώπη.
 
Μπορείς να συμπληρώσεις αυτή την έρευνα αν:
  • Εργάζεσαι ως κλινικό προσωπικό και προσφέρεις θεραπεία σε ανθρώπους που ζουν με HIV οι οποίοι λαμβάνουν σταθερά αντιρετροϊκή αγωγή (επιτυγχάνοντας μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο για τουλάχιστον 6 μήνες).
  • Εργάζεσαι σε χώρα που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου).
 
Χρειάζονται περίπου 5 λεπτά για να συμπληρώσεις τη διαδικτυακή φόρμα. Η έρευνα είναι αυστηρά ανώνυμη και η διαχείριση των δεδομένων καλύπτεται από εμπιστευτικότητα. Η αναφορά των αποτελεσμάτων θα γίνει με τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η αντιστοίχισή τους με οποιοδήποτε άτομο. Υποβάλλοντας αυτή τη διαδικτυακή φόρμα συναινείς στη συλλογή στοιχείων από την EATG, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου: http://www.eatg.org/wp-content/uploads/2016/05/EATG-privacy-policy_june-2018.pdf
 

WARNING: This site will not work properly without JavaScript. Please enable JavaScript in your browser or update your browser to newest version. More >>