eNagrada 2019 - vnos

NATEČAJ ZA PRIZNANJE ENAGRADA 2019
 
 

Vabimo vas, da se prijavite na natečaj za priznanje eNagrada 2019, ki bo podeljen za najboljši projekt s področja računalništva in informatike za leto 2019. Priznanje eNagrada podeljuje Slovensko društvo INFORMATIKA z namenom promocije in popularizacije uspešnih informacijskih projektov. Prijavljeni projekti dobijo posebno vidnost tako v domačem in mednarodnem strokovnem okolju.
 
Podelitev eNagrade bo potekala v okviru konference Dnevi slovenske informatike 2019 (dsi2019.dsi-konferenca.si). Izkoristite priložnost in predstavite svoj uspešen projekt slovenski strokovni in širši javnosti, svojim sodelavcem in uporabnikom.
 
Pogoji sodelovanja:
 1. Prijavitelji so lahko poslovni subjekti, ki so registrirani po slovenskem pravu in so sodelovali pri projektu kot naročnik ali izvajalec. Naročnik in izvajalec lahko projekt prijavita skupaj.
 2. Na javni razpis lahko prijavitelji prijavijo projekte s področja računalništva in informatike, ki so bili uspešno zaključeni v letu 2017 ali 2018 in ki se nanašajo na učinkovitejše delovanje, boljše poslovanje ali izboljšavo procesov v poslovnem okolju naročnika ali širšem družbenem okolju.
 3. Posamezen projekt se lahko prijavi največ enkrat.
 4. Prijave bo ocenila strokovna komisija, ki bo upoštevala naslednje kriterije:
 • prispevek rezultatov projekta k izboljšanju poslovanja naročnika ali uporabnikov: do 50 točk;
 • prispevek projekta k razvoju informacijske stroke (uporaba novih in inovativnih tehnologij, uvedba dobrih praks): do 20 točk;
 • prispevek k uveljavljanju dobrih praks na področju upravljanja informacijsko tehnoloških projektov (uporaba inovativnih in dobrih praks s področja projektnega vodenja): do 20 točk;
 • širša družbena korist projekta: do 10 točk.
 1. Tri najvišje ocenjene projekte bodo prijavitelji lahko predstavili na konferenci Dnevi slovenske informatike 2019, ki bo potekala 16. in 17. aprila 2019 v Kongresnem centru Bernardin v Portorožu, vse prijavljene projekte pa bodo prijavitelji lahko objavili v zborniku konference.
 2. Za projekt, ki bo prejel priznanje, bo imel prijavitelj možnost objave v obliki strokovnega ali znanstvenega prispevka v reviji Uporabna informatika.
 3. Morebitne ugovore v zvezi s tem natečajem bo obravnaval in reševal izvršni odbor Slovenskega društva INFORMATIKA. Njegove odločitve so dokončne.
Kot prijava na natečaj se šteje izpolnjen e-vprašalnik na portalu 1ka.
Rok za oddajo prijave je 27.3.2019.
 
Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na naslov info@drustvo-informatika.si.
 
 
Slovensko društvo INFORMATIKA

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>